ban-le-da-001

Bàn lễ đá 001

Bàn lễ đá 001

Bàn lễ đá 001 là mẫu bàn thờ bằng đá dùng để cúng ngoài trời,